Onze materialen

OBBC heeft een uitgebreid gamma aan materialen die kunnen aangewend worden in de bouwindustrie: wegenbouw, woningbouw, industriebouw, tuinbouw,...

Hieronder vindt U een opsomming van de materialen die u bij ons kan verkrijgen. Op de pagina tarieven vindt U de geldende standaardprijzen, uitgezonderd plotse prijsstijgingen van onze leverancier.

Breekwerf - CERTIPRO/CE

Naam
Rijnzand 0/5
Zeezand 0/3
Spuitzand 0/2
Wit zand 0/2
Kalksteen 0/4
Kalksteen 2/6,3
Kalksteen 6/20
Porfier 2/6.3
Porfier 6.3/14
Porfier 6.3/20
Gebroken menggranulaat 0/40
Gebroken menggranulaat 2/40 (Indien in voorraad)
Gebroken asfaltgranulaat 0/40 (Indien in voorraad)
Zeefzand (Indien in voorraad)
Bekalkte grond (Indien in voorraad)
Teelaarde (Indien in voorraad)
Compost (Indien in voorraad)
Dolomiet 0/5 (Indien in voorraad)
Dolomiet 0/15 (Indien in voorraad)
Dolomiet 5/15 (Indien in voorraad)

Betoncentrale - BENOR

Naam
Gestabiliseerd zand
Schraal beton
Betonpuinsteenslag type IA, IIA
Funderingsbeton
Wegenisbeton
Constructiebeton

Betreft onzuiverheden

Wij zijn geen sorteerder: puin dat vervuild is met hout, plastiek, organisch materiaal,... kunnen we niet aanvaarden. De chauffeur/klant heeft bij vaststelling van verontreiniging de mogelijkheid om zelf de verontreiniging te verwijderen. Lukt dit niet (te veel, te klein) of wil men dit niet doen, dan wordt de lading teug meegegeven. Bij herhaaldelijke vaststelling van aanleveren van verontreinigde vrachten kan OBBC de klant weigeren.

De aangevoerde materialen mogen geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten. De vracht zal onderworpen worden aan een visuele controle en een controle op geur. Bij de minste twijfel zal de vervoerder met alle mogelijke middelen dienen aan te tonen dat het puin vrij is van schadelijke stoffen, zoniet zal de vracht geweigerd worden.Van elke vracht asfaltpuin wordt een staal genomen, dat gecontroleerd wordt op aanwezigheid van teer. Indien er teer aanwezig is in het asfaltpuin, wordt de vracht geweigerd.

Wordt automatisch als verdacht beschouwd: puin afkomstig van:

  • benzinestations
  • fabrieken of gebouwen verontreinigd of besmet met chemische stoffen t.g.v. de procesvoering of calamiteiten
  • ovens en afvoerkanalen van gassen of vloeistoffen

Wordt geweigerd:

  • eternitbuizen en -platen en alle ander puin waar asbestvezels aan of in verwerkt zijn
  • gyprocplaten
  • siporex en ytongblokken en panelen
  • leisteen
  • sandwichpanelen of elementen met ingebetonneerde verloren bekisting
  • teerhoudend asfaltpuin
  • grond

Indien bij het afkippen van het puin blijkt dat er zich toch op zijn minst verdachte materialen in de vracht bevinden dan zal deze terug opgeladen worden en door de vervoerder verwijderd worden. Alle daartoe gemaakte kosten vallen ten laste van de stortende klanten.