De breekwerf

De breekwerf van producent "Kleemann & Reiner" is ontworpen om een ideaal gamma kalibers te produceren voor de aanmaak van stortklaar beton en gestabiliseerde mengsels.

Een hydraulische graafkraan verzorgt de bevoorrading van de primaire breker (SSTR1250).
Via een voorafzeving wordt de zandachtige fractie eerst afgezeefd. Een operator doseert een gelijkmatige voeding van de breker en verwijdert via handpicking eventueel aanwezige verontreiniging. De secundaire percussiebreker (SHB12) maalt het puin nog fijner en via 2 elektromagneten en 2 zuiveringsinstallaties wordt het gebroken puin d.m.v. een 3 deks klassificatiezeef gekalibreerd en gestockeerd.

De overkorrel wordt nogmaals gebroken in de percussiebreker om dan opnieuw in de primaire cyclus terecht te komen.
De productiecapaciteit bedraagt 250 t/u.

Een zware wiellader (CAT980) wordt ingezet voor de belading van vrachtwagens en de stockage van materialen.

Betoncentrale

Betoncentrale 1 van leverancier "Compactors" is opgebouwd rond een zware dubbelasmenger van het type BHS Sonthofen DKX4.0 met een inhoud van 4m3 getrild beton. (capaciteit 150m3/u)

Vier cementsoorten worden opgeslaan in silo’s van elk 80 ton inhoud. Er zijn 11 grote aggregaatbunkers voor opslag van zand en steenslag.

In 2009 kwam er via constructeur TRACO een 2e betoncentrale bij. Deze is zo goed als gelijkaardig aan de 1e betoncentrale. Hier zijn "slechts" 7 aggregaatbunkers en 3 cementsilo's aanwezig. Deze 2e betoncentrale wordt voornamelijk gebruikt voor de gestabiliseerde (funderings)mengsels.

De beide centrales worden aangestuurd door één pc (één operator)

Door met twee centrales te werken hebben we een productiecapaciteit  van 250m3 zodat piekmomenten gemakkelijk opgevangen worden


De bevoorrading van de bunkers gebeurd door een wiellader (CAT 980). De betoncentrale is sinds 2001 BENOR gekeurd.

Grondverbetering

sinds enkele jaren voeren wij grond verbetering met kalk en of cement in situ bij onze klanten

met een zware tractor op rupsen wordt bindmiddel (dat voordien uitgestrooid is op de grond) ingefreesd tot op  50 cm diepte om op die manier een voldoende draagkrachtige onderfundering te realiseren

 

Zeefinstallatie

de fractie grond met stenen wordt eerst afgezeefd met een aparte zeefinstallatie 

de grondfractie wordt verder verbeterd tot een bruikbare (verdichtbare) bouwstof geschikt voor aanvullingen en ophogingen

de steenfractie wordt afgevoerd naar de breekinstallatie  voor de productie van secundaire grondstoffen