Certipro

Onpartijdige instelling voor controle van bouwproducten. Vanuit haar streven naar ontwikkeling van duurzame technologie heeft VITO de certificatie- en keuringsdienst Certipro opgericht. De afdeling staat rechtstreeks onder het beheer van de Afgevaardigde Bestuurder van VITO en werkt onafhankelijk van de andere afdelingen van VITO. Hiertoe heeft de Afgevaardigde Bestuurder een onpartijdigheidsverklaring ondertekend die de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van CERTIPRO beschrijft.

Lees meer

FPRG

Federatie van Productenten van Recycling Granulaten vzw. Als klassieke beroepsvereniging heeft FPRG uiteraard als doelstelling de belangen te verdedigen van de bedrijven actief in de sector van de recyclage van bouw -en slooppuin.

"Belangen" dient in deze context zeer ruim gezien te worden. In eerste instantie vertegenwoordigt FPRG de sector bij het overleg met de overheid zoals Ovam, AWV, LNE, FOD Economie, Europese instellingen.

BE CERT

Certificatieinstelling van het benor-keurmerk. BE-CERT levert diensten op het vlak van certificering, inspectie en controle van uitrusting zodat de eindgebruikers profiteren van duurzame en kwaliteitsvolle producten. BE-CERT heeft 25 jaar ervaring in certificering, inspectie en controle van uitrusting. BE-CERT is geaccrediteerd voor CE-markering en voor de certificering van het BENOR-merk in de sector van het beton en zijn bestanddelen.

OVAM

Openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest.

OCW

Onderzoekscentrum in de wegenbouw.

WTCB

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf