De oprichting

De Oosterzeelse Breek –en Betoncentrale (O.B.B.C.) werd in 1990 opgericht door 4 regionale wegenbouwers, met name Wilfried Lievens, Jan De Lathauwer, Michel De Moor en Maurice Baele. Zij werden in hun activiteiten dagelijks geconfronteerd met de problematiek rond het storten van inert bouwpuin dat vrijkomt bij het uitvoeren van wegenwerken.

De meerwaarde

Vanuit dit gegeven werd er dan ook beslist om gezamenlijk te investeren in een breekwerf voor recyclage van bouwpuin. Een oude stortplaats van 4 ha in Oosterzele bood daarvoor destijds de ideale ligging.
Van in het begin was het opzet kwaliteit te laten primeren, in de eerste plaats omdat een groot gedeelte zijn toepassing vond in openbare werken. Er werd ook direct gekozen om een betoncentrale te koppelen aan de breekwerf om op die manier een meerwaarde te creëren voor het gerecycleerde product als grondstof voor gestabiliseerde mengsels.

Evolutie en groei

In de beginfase zorgden de vier aannemingsbedrijven voor voldoende omzet, maar al gauw vonden ook andere regionale aannemers hun weg naar O.B.B.C.
Een klantgerichte aanpak, goede service en kwaliteit resulteren in een gestage omzetgroei. De basisprincipes bleven daarbij behouden, maar werden door de jaren heen steeds geoptimaliseerd.
Een noodzakelijke capaciteitsuitbreiding deed het bedrijf uitkijken naar een nieuwe locatie, om de ontstane verkeersoverlast voor de buurt te verminderen. Deze terreinen (8 ha) werden 200m verder gevonden. De aankoop van een volledig nieuwe grotere installatie droeg onmiddellijk bij tot een serieuze omzetstijging en vlottere bediening van de klanten.

Chronologische volgorde van de werken

 • 15 september 1999 :
 • 15 december 1999 :
 • 25 januari 2000 :
 • 1 februari 2000 :
 • 10 maart 2000 :
 • 12 maart 2000 :
 • 5 april 2000 :
 • 6 mei 2000 :
 • 12 mei 2000 :
 • 15 mei 2000 :
 • 15 september 2000 :
 • aanvang grondwerken
 • aanvang funderingswerken van de betoncentrale
 • aanvang montage van de betoncentrale
 • aanvang funderingswerken van de breker
 • aanvang montage van de breker
 • montage burelen
 • installatie hoogspanningskabine
 • proefdraaien betoncentrale
 • proefdraaien breker
 • verhuis
 • officiële inhuldiging

 


De grondwerken omvatten volgende zaken:

 • Het afgraven van de teelaarde: 18500m³
 • De constructie van de dijken rondom de site: 40000m³
 • Het afgraven tot het peil TAW +48: 285000m³

Anno 2020

Op heden is OBBC verder doorgegroeid naar een niet te missen bedrijf binnen de lokale bouwindustrie. De gestage groei heeft zich dan ook verder doorgezet vanaf de verhuis naar de grotere site in 2000.

Overzicht:

2005: Oprichten van een B-TOP voor tussentijdse opslag van overtollige gronden van voornamelijk de vennoten

2009: Opbouw en ingebruikname van 2e betoncentrale

2010: Aankoop tractor + frees + strooidumper voor het in situ verbeteren/stabiliseren van gronden

jan 2018: Bouwen nieuwe burelen + labo

sept 2018: verhuis naar nieuwe burelen

2019: aanleg 3e weegbrug

Uitbreiding machinepark:

- 2 bulldozers

- 4 graafkranen

- 11 mixers waarvan 2 opgebouwde 4-assers

...